Kosova, ndër vendet më të sigurta në botë nga terrorizmi

Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se Kosova në Indeksin Global të Terrorizmit është renditur në vendin e 135 si ndër vendet më të sigurta në botë ku ndikimi i terrorizmit është minimal.


Raporti i Indeksit Global të Terrorizmit është hartuar duke përdorur të dhëna nga baza e të dhënave globale të terrorizmit (GTD) dhe burime të tjera.

Ky raport ofron një përmbledhje të tendencave dhe modeleve kryesore globale në terrorizëm gjatë 50 viteve të fundit, duke vendosur një theks të veçantë tek tendencat gjatë dekadës së kaluar.

“Të dhënat janë mbledhur dhe përpiluar nga Konsorciumi Kombëtar për Studimin e Terrorizmit dhe Përgjigjet ndaj Terrorizmit (START) në Universitetin e Maryland ne SHBA. Ministria e Punëve të Brendshme vazhdon të mbetet e përkushtuar në luftimin e gjitha formave të ekstremizmit dhe terrorizmit, si dhe të jetë partnere e barabartë në koalicionin global në luftën kundër terrorizmit”, thuhet në komunikatën e MPB-së.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *